Contact
  National Institute of Nutrition
Jamai-Osmania PO
Hyderabad-500 007, India.
Ph No: #+914027197200
Email: nin@ninindia.org ,
             nin@ap.nic.in
FAX: 04027019074
Grams: NUTRITION
 

Scientists Profile


DIRECTOR

                 Dr. R. HEMALATHA

SCIENTIST ‘G’

                 Shri. THINGNGANING LONGVAH

                 Mr. K. VENKAIAH

                 Dr. P.SURESH

                 Dr. A.LAKSHMAIAH

SCIENTIST ‘F’

                 Dr. P. UDAY KUMAR

                 Dr. VIJAYALAKSHMI VENKATESHAN

                Dr. ARJUN L. KHANDARE

                 Dr. B. DINESH KUMAR

                 Dr. Y. VENKATARAMANA

                 Dr. D. RAGHUNATHA RAO

                 Dr. G. BHANU PRAKASH REDDY

                  Dr. BHARATI KULKARNI

SCIENTIST ‘E’

                  Dr. J. BABU GEDDAM

                  Dr. P.SURYANARAYANA

                  Dr. R.HARIKUMAR

                  Dr. AHMED IBRAHIM

                  Dr. N. ARLAPPA

                  Dr. S.N.SINHA

                  Dr. SUDIP GHOSH

                 Dr. J. PADMJA RAMBABU

                  Dr. SSYH QADRI

                  Dr. S.VASANTHI

                  Dr. C.SURESH

                  Dr. I.I. MESHRAM

                  Dr. M. MAHESHWAR

                  Dr. G. M. SUBBA RAO

                  Dr. K. BHASKARA CHARY

                  Dr. AYESHA ISMAIL

                  Dr. P. RAGHU

                  Dr. N. HARISHANKER

SCIENTIST ‘D’

                  Dr. P. AMRUTHA RAO

                  Dr. K. DAMAYANTHI

                  Dr. SANJAY BASAK

                  Dr. M.S. RADHIKA

                  Dr. S. M. JEYAKUMAR

                  Dr. K. RAJENDER RAO

                  Mr. J.SREENIVASA RAO

                 Dr. SYLVIA FERNANDEZ RAO

                 Dr. M.V. SUREKHA

SCIENTIST ‘C’

                  Dr. S. DEVINDRA

                 Dr. P. SUJATHA

                 Dr. R. ANANTHAN

                  Dr. A. RAJANNA

                  Dr.B.SANTOSH KUMAR

                 DR. PARAS SHARMA

                  Dr. Devaraj Parasannanavar

                 Dr.M.Sriswan

                  Dr. Vakdevi Validandi

SCIENTIST ‘B’

                 Dr.B.NAVEEN KUMAR

                 DR. V. SUDHAKAR REDDY

                 DR. IRFAN AHMED MIR

 
© 2017. All rights reserved. National Institute of Nutrition. Site designed and developed by Inteq software pvt ltd.